Eivätkö transhumanistiset teknologiat tee meistä epäinhimillisiä?

Tämän kysymyksen tienoilla usein sekoitetaan toisiinsa "ihmisen" ja "inhimillisyyden" käsitteet. "Ihmisyys" tarkoittaa kuulumista ihmislajiin, Homo sapiensiin — kyse on lähinnä tiettyjen biologiaan pohjautuvien kriteerien täyttämisestä. Transhumanistit haluavat kohdallaan muuttaa monia Homo sapiensin lajityypillisiä piirteitä (joita on sekä fyysisiä että psyykkisiä), mutta toki säilyttää esimerkiksi "inhimillisyyden" — muiden huomioimisen ja myötätunnon.

Ihmisyys ei ole välttämätön ehto inhimillisyydelle, ja Homo sapiensin yli on mahdollista kehittyä siten, että pelkästään ihmisyyden negatiiviset (monessa mielessä nimenomaan epähumaanit!) puolet, kuten yleiset egoistiset taipumukset, jäävät taakse.